Bitkilerde Hücre Bölünmesi Nasıl Gerçekleşir

Bitkilerde hücre bölünmesi nasıl gerçekleşir,Bitkilerde hücre bölünmesini ne sağlar,Bitki hücresi bölünme aşamaları,Bitkilerde büyüme hücre bölünmesi ile mi gerçekleşir,Bitki hücresi nasıl bölünür,Bitkilerde Hücre Bölünmesi Nasıl Gerçekleşir,Gündüz boyunca süren fotosentez işleminden sonra bitkiler, gece süresince içten içe faaliyetlerini devam ettirir.

Öyle ki, büyüme daha çok geceleri gerçekleşir.

Hücre bölünmesi, bitkinin boyutlarında bir gelişme doğurur ve temelde üremeyi sağlayan bir işlemdir.

Bitkilerde Hücre Bölünmesi Nasıl Gerçekleşir
,Gündüz boyunca süren fotosentez işleminden sonra bitkiler, gece süresince içten içe faaliyetlerini devam ettirir.

Üreme bitkinin bir organıyla diğer bir organın, ilişkisi sonucu ger çekleşir.

Denizyosunu ve eğreltiot-larında üretici hücreler (gamet), bu ilişkiyi su aracılığıyla kurar.

Erkek hücreler, dişilerini ararken ince uzantılarını kullanarak bitkilerde çiçek tozları, dişi organa rüzgârın etkisiyle ya da hayvanlar aracılığıyla taşınır.

Alt sınıf bitkilerde sporlar aynı biçimde etkenlerle yeni bitkiler halinde büyümek üzere uygun bir ortam bulmak üzere sürüklenirler.

Ama sporların taşınması daha çok rastlantılarla olur ve üreme işleminde bu nedenle pek çok kayıp verilir.

Öte yandan çiçekli bitkilerde tozaklanma belli birtakım gelişmiş biçimlerde olur.

Çiçeklerde renk,-biçim ve koku özellikleri belirgindir.

Bunun dışında bazı hayvanları şekerli balözü maddeleriyle tuzağa düşürmeyi başararak çiçek tozlarının yayılmasını kendi kendilerine sağlarlar.

Aynı biçimde tohumlu bitkiler, gelişip serpilebilecekleri ortamlar bulmak üzere tohumlarının yayılması için yöntemler geliştirmiştir.

Elverişli bir alanda yayılmak, ya da diğer bitki yapraklarıyla güneş ışınlarının engellenmediği ortamlar bulmak üzere pek uzun yollar katettikleri olur.

Sporlar gibi rüzgârın etkisiyle taşınırlar, fakat rüzgârla uyum sağlayacak kadar gelişmiş türlerinde, sporlardan farklı olarak kanat ya da paraşütümsü organlar gelişmiştir.

Humları suyun akıntısıyla taşınır.

Kumsal kıyılarda yetişen hindistancevizi ağacı tohumlarını denize atar ve gelgit dalgalarıyla bu tohumlar uzak bir kara parçasına kadar taşınabilir.

Bir cevap yazın