Bitkilerin Üremesi,Çoğalması

Bitkilerin Üremesi,Eşeysel organlar (erkek anîeridi, dişi arkegon ya da kapalıtohumlulardaki çiçektozu ve embriyon kesesi; gametleri doğurur.

Onlar da dölleme ve döllenme amacıyla saçılıp dağılırlar; döllenmenin ürünü olan diploit bitki (sporofit) spor yapıcı organları taşır.

 Bitkilerin Üremesi ve Çoğalması

Bitkilerin Üremesi,Çoğalması
Bitkilerin Üremesi,Çoğalması

Bu “üreme evreleri” ya da “döl almaşıklığı” (spor-gametofit-yumurta-sporofit-spor) karayosunlarında, ciğeryosunlarında ve çeşitli suyosunu gruplarında çok açık seçiktir.

Daha üstün yapılı bitkilerde sporofitin kazandığı aşırı egemenlik nedeniyle  diğer evreler silikleşir.

Tohumlu bitkilerde erkek protal küçücük bir çiçektozu borusuna indirgenir.

Dişi spor çevreye saçılmaz, ana bitkide kalarak yalnız sekiz hücreden oluşan bir önçim (protal) verir.

Döllenmenin ardından hemen meyoz bölünme gelir ve n kromozomlu evreyi (haploit evre) hemen hemen hiçe indirir.

Bununla birlikte, haploit evre, büsbütün ortadan kalkmaz, erkek sporlarsa (çiçektozları) her zaman vardır.

Üstün yapılı bitkilerde (tohumlu bitkiler) tohum oluşumunun hayvanlarda hiçbir dengi yoktur.

Tohum, içindeki bitki taslağının belli bir dereceye kadar geliştikten sonra belirsiz bir süre için büyümeden kalakaldığı ve onun koruyucu bir kabuk altında, yedek besinlerle (albumen ya da çenekler) birlikte başka yerlere taşınabildği bir nesnedir; bitki taslağı düştüğü elverişli bir yerde yeniden büyümeye başlayacak, önce yedek besinlerini harcayarak çimlenecek, sonra kendi kendine yeterli bir yaşam sürecektir.

Tohumun çimlenmesinden ya da bir bitki parçasından doğan bağımsız bireye “bitki” denir.

Bitki ikieşeyli olabileceği gibi, ender olarak, bireşeyli de olabilir (bir ya da iki evcikli bitkiler).

Bazen eşeysel olgular bulunmaksızın çoğalabilir (stolon, göz, köksap, soğan, arpacık, yumru, çelik, vb. parçalarla gelişip çoğalma).

Bitki hemen’hemen hep belli bir yere bağlıdır ve ardışık olarak orada egemen olan koşullara iyi kötü uymak zorundadır, oysa, hayvan daha elverişli yerlere kaçabilir.

Bitkiler aleminde bireysel uyarlanmaların (yaşanan yere uyum) önemi buradan gelir.

Özet olarak denebilir ki, bitkiler ve hayvanlar, yaşam için verdikleri genel savaşımda, birbirine karşıt ve birbirini tamamlayıcı özgüllükler ortaya koyarlar.

Bir cevap yazın