Bıyıklı Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Bıyıklı Mehmet Paşa Kimdir,(?- öl. 1521) Osmanlı devlet adamı.

Selim I’in, kardeşi Ahmed ile giriştiği savaşlara 2. imrahor olarak katıldı; Ahmed ile Osmancık ve Tosya civarında çarpıştı.

Selim I’in İran seferine katıldı.

Çaldıran savaşından (23 ağustos 1514) önce, türk ordusuna erzak sağlamak amacıyla Ardahan ve Oltu bölgesi hâkimi gürcü prensi Mirza Çabuk’a gönderildi; büyük erzak kafileleriyle döndü.

Çaldıran savaşından sonra (7 ekim 1514) Safevilerden Bayburt’u aldı.

Erzincan valisi olarak Kemah’ı kuşattı.

1516’da, Şadi Paşa ve büyük bir osmanlı tarihi (Heşt Bihişt) yazmış olan İdrisi Bitlisi ile birlikte Diyarbekir bölgesini Safevilerden aldı.

Şah İsmail’in bu bölgeye gönderdiği Ustaçlu Karahan’ı Koçhisar savaşında yenerek öldürdü.

Mehmed Paşa, Mısır seferine Diyarbekir beylerbeyi olarak katıldı; fakat Mercidabık (1516) savaşından sonra geri gönderildi.

Safevilerin elinde bulunan Mardin kalesini aldı (1517).

Bir cevap yazın