Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Biyofizik Nedir,Neyi İnceler | Biyoloji Bilgileri |

Biyofizik Nedir Kısaca Tanımı Biyolojik fizik veya fizyolojide geçen fiziksel olayların bilimi.

Biyolojik fizik veya biyofizik, hayat olaylarını, fiziğin metotlarını kullanarak,. fizik açısından inceler.

Biyofizik Neyi İnceler

Yani madde nin canlı varlıklardaki durumunu ele alır. Madde canlıların bünyesinde, kendine has bir halde, katı ile sıvı arası koloidal bir durumda bulunur.

Biyofizik aynı zamanda hayat olaylarında enerjinin dönüşümünü, yani kimyasal, ışınsal, mekanik ve termik enerjilerin kullanılmasını ve bu enerjilerin son derece değişik biçimlerde meydana gelişini de inceler.

Biyofiziğin yarattığı fizik ve teknik ilerlemeler biyolojiye her gün yeni imkan ve metotlar kazandırmaktadır: canlıda madde durumunun incelenmesi, akışkan maddelerin uyduğu dinamik kanunların öğrenilmesi, lüzuciyetin ölçülmesi, eriyiklerin denge kanunlarının, molekül yoğunlaşmaları olaylarının anlasılması, ozmoz basıncının, yüzey ve kılcallık olaylarının ortaya çıkarılması, birçok belirtileriyle iyonlaşmanın anlaşılması biyofiziğin kullanılma alanlarına örnek olarak gösterilebilir.

Aynı şekilde enerjinin (mekanik, ses gibi titreşimsel, sonsuz imkanlarıyla elektrik ve elektronik enerjinin) incelenmesi ve radyoaktif enerjinin biyolojiye uygulanması alanlarında elde edilen ilerlemeler biyofiziği, hayatı inceleyen bir temel bilim haliûe getirmiştir.

Biyofizik insan ve hayvan sağlığına, “bitkisel biyolojiye ve tarıma önemli derecede uygulanmaktadır.

Bir yanıt yazın