Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Biyogaz Nedir,Nasıl Yapılır,Özellikleri | Bilim Makaleleri |

Biyogaz Hakkında Bilgi,Kokusuz ve renksiz bir gaz olmasına rağmen gece hayaletlerinden uçan dairelere kadar birçok ürkütücü görsel olaya neden olmakla suçlanır.

Yer altından çıkarılan doğal gazın büyük bir kısmı metandır. Biyogaz“Bataklık gazı” bataklıklarda oluşur ve yükselerek gözle görülmeyen bir tabaka halinde bataklığın üzerini kaplar.

Biyogaz Nasıl Yapılır

Bugün biyogaz denince bitki ve hayvan artıklarından üretilen gaz akla gelmektedir. Ucuz ve tehlikesiz olan biyogaz oldukça iyi bir yakittır.

En önemli bileşeni metan olan doğal gaz doğada çok bol olarak bulunur, fakat gittikçe pahalılanmaktadır.

Oysa biyolojik bozunmalar sonucu açığa çıkan metan hazırca ve çok ucuza elde edilmekte va özellikle, bu iş için gerekli ham maddelerin kolayca bulunabildiği kırsal yerleşim bölgelerinin yakıt ihtiyacının karşılanmasında giderek önem kazanan bir seçenek haline gelmektedir.

Çok uzun süreli jeokimyasal dönüşümler sonucu oluşan doğal gazdan farklı olarak, biyogaz, atıkların değerlendirilmesiyle ve kısa bir sürede oluşur Her ne kadar az miktarda üretiliyorsa da, 1970 lerdeki petrol bunalımı biyogazı pahalı yakıtlara karşı bir seçenek haline getirmiştir.

Küçük yerleşim birimlerinde toplanan hayvan dışkıları ve bitki artıkları gibi organik atıklar oksijensiz bir ortamda tutularak bozunmalan sağlanır.

Bu değişiklik, mikroorganizmaların’ organik atıkları çürütmesiyle olur.

Olayın sonunda bir gaz karışımı açığa çıkar, büyük ölçüde metan ve karbon dioksitten oluşan bu gazın içinde az miktarlarda hidrojen, hidrojen sülfit ve azot da bulunur.

Metan Yüzdesi

Herhangi bir yerden çıkarılan doğal gazda yüzde 50 jle 98 arasında metan bulunur.

Buna karşılık biyogazdaki metan yüzdesi 55 ile 65 arasında değişir.

Doğal gazdan çok daha ucuza maledilen biyogazın bir kilogramı, yakıldığında, 7160000 kalori verir, bu özelliği onu en değerli biyomas yakıtlarından biri haline getirir.

Pratikte kullanılan biyogaz üreteçleri tarımsal üretim yapan herhangi bir işletmenin yanında kurulabilir.

Çin, Hindistan, Tayvan ve Filipinler’de çok yaygın olan biyogiaz üreteçleri A.B.D. ve Avrupa ülkelerinde de çokça kullanılır.

Tipik bir biyogaz üreteci şu kısımlardan oluşur: Karıştırma birimi, üretim tankı, depolama tankı ve yardımcı kısımlar.

Genellikle sığır ve domuzlardan elde edilen hayvan dışkısı karıştırma biriminde cıvık krem kıvamını alınca geniş bir boruyla üretim tankına gönderilir.

Yerin içine yerleştirilen üretim tankının genişliği 90cm. uzunuğu 180 cm. yüksekliği ise 165 cm. civarındadır.

Bakterilerin dışkının her prafına yayılmasını kolaylaştırmak için dışkı, üretim tankında, genellikle elle çalıştırılan bir mekanizma yardımıyla karıştırılır.

Metan Üretimi

Bakterilerin etkinliğini artırmak için dışkının ısısı 30°C ile 40°C arasında tutulur.

Dışkının, yani organik materyal lerin bakteriler tarafından parçalanması birkaç adımda tamamlanır.

Dışkı önce, çözünebilir bileşiklerine daha sonra da organik asitlere ayrılır.

Bakterilerin organik asitleri de parçalamasıyla büyük bir kısmını metan ve karbon dioksitin oluşturduğu bıyogaz açığa çıkar.

Metan, ortamdaki diğer gazlardan daha hafif olduğundau yükselerek yukarıdaki depolama Varanına geçer ve kullanıma kadar orada tutulur.

Hayvan gübresi ve diğer organik artıkların anaerobik fermentasyonla metan’a dönüşmesinden enerjice zengin gaz çıkar ancak yan ürünler de faydalıdır gaz çıkışı sonrasında kalan sıvı ve katı artıklar ekinler için mükemmel gübre oluştururlar Bunlar ayrıca balık çiftçiliği ve kültür veya “yeşil” havuzlarda kullanılır Bu tür havuzlarda çökelmiş artıklar yardımıyla potansiyel hayvan yemi kaynakları olan algler ve su sümbülleri, yetiştirilir.

Gelişmekte olan ülkelerde biyogaz genellikle besinlerin pişirilmesinde kullanılır.

Çin’de ve Hindistan’da son yirmi yıl içinde binlerce biyogaz üreteci yapıldı.

Endüstrileşmiş ülkeler ise yabancı petrole olan bağımlılıklarını azaltmak için başlattıkları girişimlerin bir parçası olarak biyogaz üretimine büyük önem vermeye başladılar.

Örneğin İtalya’da birçok büyük biyogaz tesisi kurulmuştur.

Bir yanıt yazın