Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Biyogenetik Nedir,Kanunu | Biyoloji Bilgileri |

Biyogenetik Nedir eleman, hayvansal veya bitkisel canlı maddenin bileşimine giren basit cisim.

Bütün canlılarda her zaman bulunan basit cisimlerin sayısı 27’dir.

Bunların 13’ü madensi (karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt, fosfor, klor, flüor, brom, iyot, arsenik, silisyum, bor), 14’ü madendir (kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, nikel, kobalt, manganez, alüminyum, kurşun, titan, kalay).

Ayrıca bazı canlılarda daha başka elemanların da bulunduğu ortaya konmuştur (vanadyum, rubidyum, sezyum, molibden, baryum, stronsiyum, gümüş ve krom).

En çok bulunan on bir eleman yapıcı bir rol oynar; G. Bertrand bunlara plastik adını verir (karbon, hidrojen, Biyogenetikoksijen, azot, kükürt, fosfor, klor, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum).

Çoğu zaman eser miktarda bulunan diğer elemanlar ya katalizör rolü oynar veya özel fizyolojik bir sürece katılır: G. Bertrand bunlara oligo elemanlar adını verir.

Biyogenetik Kanunu

1866’da Haeckel tarafından ortaya konan kanun: «Bireyoluş, soyoluşun kısa bir tekrarıdır». Başka bir deyimle soyoluş bireyoluşun içinde geçer.

1793’ten sonra bu tekrardan ilk bahsedenlerden biri Kielmer oldu.

Meckel (1806) ve Serres (1824) aşırı bir genelleme yaparak «İnsan embriyonu gelişimi sırasında, en basitinden en yükseğine kadar çeşitli derecedeki hayvanların sabit ve sürekli beden yapısını geçici olarak yaşar» dediler.

Fritz Muller’e (1864) göre bir türün bireyoluş evreleri, o türün bugünkü duruma gelinceye kadar yüz yıllar boyunca geçirdiği değişikliklerin az çok gerçek bir tekrarıdır.

BiyogenetikBu kanunun ilgi çekici yönü, embriyonların geçici organları hakkında kolay anlaşılabilir bir açıklama getirmesidir. (Meselâ memelilerin embriyonunda görülen boyun yarıkları, suda solunuma uygun balığımsı bir yapının izleridir.

Bir yanıt yazın