Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Biyogenez Nedir,Teorisi,Görüşü | Biyoloji Bilgileri |

Biyogenez Nedir Her canlı yaratığın kendisini doğuran bir yaratıktan geldiğini kabul eden kuram: Omne vivum ex vivo (Her canlı bir canlıdan gelir).

Demek ki biyogenez, kendiliğinden oluş kuramına karşıttır.

Redi’nin ileri sürdüğü ve Pasteur’ün ispatladığı biyogenez kuramı ancak ‘bugünkü tabiat veya laboratuvarda gerçekleştirilebilen «bugünkü» koşullara göre geçerlidir.

Eğer canlı varlığın yaratıldığı doğru değilse, canlı maddenin başlangıçta cansız maddelerden meydana geldiğini kabul etmek gerekir.

Bir yanıt yazın