Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Biyokimya | Nedir,Neyi İnceler,Özellikleri | Biyoloji Bilgileri |

Biyokimya Nedir Canlı dokuları meydana getiren maddelerle ilgili kimya kolu.

Biyokimya’nın incelediği konular şunlardır.

Biyokimya Bilimi Neyi İnceler

Biyokimya1.Hücrelerin, dokuların, organların ve bunlarda bulunan sıvıların bileşimi.

2. Dışarıdan alman maddeler (besin) ile artıkların atılmasına kadar organizmada ortaya çıkan tepkimeler ki bunların tümü genel metabolizmayı ve her madde grubuna tekabül eden elementler de özel metabolizmayı (glüsidlerin, protidlerin, lipidlerin, suyun… metabolizması) meydana getirir.

Biyokimya canlı maddeyi meydana getiren bütün elemanlarla ilgilenir; böylece gerek anorganik kimya, gerek organik kimyaya dayanır ve bunlar gibi analiz ve sentez yollarından faydalanır.

Gerçekte analiz daima sentezden evvel gelmiştir ve esasen uzun bir süre, hayat ile madde arasındaki sınırın, canlı maddenin sentezinin yapılmasındaki imkansızlıktan ileri geldiği kabul edilmiştir.

Bugün, tek bir canlı hücrenin gerçekleştirilmesi, çözülmemiş bir problem olarak kalmakta ise de, bu hücrenin çeşitli elemanlarının hepsi sentez yoluyla elde edilmiştir.

Bunlar arasında, 1828’de sentezi yapılan üre, hücre çekirdeği proteinlerini meydana getiren aminoasitler (ki bunların tümü 1953’te elde edilmiştir), 1905’te sentez yoluyla meydana gelen kolesterol ve XX. yy.ın ilk yarısında gene sentetik olarak elde edilen hormonların ve vitaminlerin tümü yer alır.

Bir yanıt yazın