Bögü Kağan Kimdir,Destanı

Bögü Kağan Kimdir Uygur hükümdarları sülâlesinin kökleriyle ilintili olarak Alâeddin Cüveynî tarafından tespit edilen efsanenin kahramanı.

Bögü Kağan Destanı

Efsanenin konusu şudur: Uygurlar, Tolga ile Selenga ırmaklarının birleştiği yerde, Kumlancu bölgesinde yüzyıllardan beri yaşarlardı.

Kumlancu’da bulunan bir tepenin, gökten inen bir ışıktan gebe kalması üzerine, bir süre sonra tepede bir kapı açıldı ve içinden beş erkek çocuk çıktı.

Sungur Tegin, Kotur Tegin, Kökel Tegin, Or Tegin ve Bögü (veya Boku) Tegin adlı bu çocukları Uygurlar büyüttüler.

Çocukların en küçüğü olan Bögü Tegin çok akıllı ve bilgili olduğu için Uygurlar onu kendilerine han seçtiler.

Bir gece Bögü Han, bir kız tarafından Kut dağına götürüldü. Bu kız Bögü Hana dünyaya hakim olacağını bildirdi ve ona yeni bir din öğretti.

Bögü Hanın ölümünden sonra Uygurlar Balasagun şehrine göç ettiler.

Bu efsane, Çinlilerin yazdığı Moğol sülâlesi tarihinde de vardır. Alâeddin Cüveynî bu efsaneyi Karakorum’da bulunduğu sırada Uygur bilginlerinden veya rahiplerinden duymuş olmalıdır.

Cüveyni bu efsanenin bir taş üzerinde yazılı olduğunu kaydeder. Efsanenin kahramanı Bögü Han, tarihî bir şahıstır. Cüveynî’nin sözünü ettiği Karakorum yazıtında onun adı gerçekten, vardır.

Bögü Han 760-780 yılları arasında nakanlık etmiş ve 763’te mani dinini kabul ederek Uygurlar arasında yaymıştır.

Bir cevap yazın