Bolkar Dağları,Özellikleri,Jeolojisi | Ansiklopedik Bilgi

Bolkar Dağları Hakkında Bilgi, Bolkar Dağları Jeolojisi, Bolkar Dağlarının Oluşumu, Bolkar Dağlarının Özellikleri,Bolkar dağları doğu-batı doğrultusunda uzanan, birbirine dayanmış sıralardan meydana gelir.

Bolkar Dağları Jeolojisi

Dağların temel yapısı Karbon devri kireçtaşı ve şistlerinden meydana gelir, bunların altından Devon, üstünden de Perm devri tortulları çıkar.

Bolkar DağlarıKuzeyde dağlarla Konya havzası arasında Oligosen killi tabakalarından yapılma tepelik bir alan yer alır.

Güneyinde ise Tebeşir devri flişleri ve yeşil kayaçları şeridi uzanır ve bunlarla Adana ovası arasında da Miyosen devrinin kireçli-killi yereyleri tepelik bir alan haline girer.

Bolkar Dağlarının Özellikleri

Bolkar dağlarının en yüksek doruğu Pozantı batısında yer alan Medetsiz tepesidir (3 585 m).

Bunu Aydosdağ (3 488 m) izler, batıya doğru yükselti yavaş yavaş azalır.

Dağların yüksek kesimlerinde Dördüncü zaman buzul aşınımının izleri (buz yatakları, moren birikintileri) görülüyor; ova kenarından başlayan ormanlar (karaçamlar, Toros göknar’ı, sedirler), Güney kesiminde göçebelerin yaylak olarak kullandıkları az engebeli alanlara rastlanır (Dümbelek düzü gibi).

Dağların güney kesiminde maki bitkileri 500-600 m’ye kadar yaygındır; daha yükseklerde gerçek orman elemanları ortaya çıkmaya başlar.

Ormanların üstünde de dağ otlakları yer alır.

Bolkar dağların daki başka ulaşım yolları dağların batı ucunun ötesinden (Karaman-Silifke yolu) ve doğu kenarını boylayan oluktan (iç Anadolu’yu Adana ovasına bağlayan yollar ve demiryolu) geçer.

Bolkar Dağları’nda yaz tırmanışları için en uygun zaman mayıs, haziran, temmuz aylarıdır.

Medetsiz Zirvesi’ne ulaşmak için pek çok yol vardır.

Maden Köyü üzerinden takip edilen yolda Meydan Yaylası ve Koyunasagi geçidinden gidilerek dağın kuzey yamacı ile direk olarak zirveye ulaşılır.

Bu yol, düşük seviyeli bir eğime sâhip olmasından dolayı herhangi bir teknik zorluğa sahip değildir.

Zirvenin güney yönü ise oldukça dik ve keskin bir şekilde alçalır.

Çamlıyayla ilçesi ile İçel ve Tarsus tarafından ulaşım daha kolaydır.

İlçeden tepenin arka tarafında kalan Olukkayagi Köyü’ne geçilir.

Bu yol zirvenin güney yönüne tekâmül eder ve Elmalı pınar mevkiine kadar araçla gidilebilecek kadar bir yol mevcuttur.

Daha sonra bati yönünde kayalığın yanından geçilerek arka taraftan zirveye ulaşılır.

İnköyü ise Olukkayagi’na gelmeden 5 km geride kalır ve Çamalan’dan ulaşmak daha kolaydır.

Fakat Mâden Köyü dışındaki yollar kuzey yamaçlardaki yollara göre daha karışık olduğundan zirveye gidilen yol daha uzun sürer.

Medetsiz Zirvesi her mevsim şiddetli rüzgâra mâruzdur.

Zirveden ( Erciyes ), ( Aydos Dağı ),Hasan Dağı ve Aladağlar çok net bir şekilde görülebilir.

Delimahmutlu yolu ise Olukkayagi Köyü ve diğer yollara göre çok fazla uzaktır.

Ancak bu yol ise diğerlerine göre daha güzel ve eğlencelidir.

Zirveye ulaşırken yaz mevsimlerinde su bulmak sıkıntı yaratsa da kış mevsimlerinde oldukça yoğun bir kar miktarına sahiptir.

Fakat bu kar güney bölgesinden gelen oldukça yüksek sıcaklık değerlerine sahip hava akımlarından dolayı yaz mevsiminin hemen basında erir ve sâdece kalker kayalık yapıların kıvrımlarındaki çukurluk kesimlerde bulunur.

Zirve tırmanışı kuzey yollarından kolay olsa da güney kısımlarından son derece zor ve tehlikelidir.

Zirvenin güneyinden görülen kısmi daha heybetli ve güzeldir.

Kuzey yolu için kamp yeri dağın son düzlüğü veya Koyunasagi geçidi uygundur.

Bir cevap yazın