Bolu Beyi Kimdir,Hikayesi | Biyografi,Tarih |

Bolu Beyi Kimdir Köroğlu hikayelerinde kahramanın savaştığı şahıslardan biri.

1580 Tarihli bir belgede Bolu dolaylarında Köroğlu adlı bir eşkiya türediği ve hemen yakalanmasının emredildiği yazılıdır.

Bolu Beyi Hikayesi

Bolu Beyi, Gerede kadısına gönderilen bu hükümden sonra Köroğlu ile savaşmaya girişmiş olmalıdır.

Köroğlu hakkındaki destanlaşmış halk hikâyeleri bu olay etrafında toplanır.

Bolu Beyi’nin, seyisinin gözlerini kör ettirdiği ve Köroğlu’nun bu seyisin oğlu olduğu, hikâyenin İstanbul rivayetinde anlatılmaktadır.

Bir rivayete göre Bolu Beyi padişahın kızını almaya hak kazanmak için Köroğlunun üzerine yürür ve bozguna uğrar.

Diğer bir rivayete göre Bolu Beyi sevdiği kızı alabilmek için Köroğlu ile savaşmaya gider.

Bunu öğrenen Köroğlu iyi yürekliliğinden dolayı Bolu Beyine yardım etmek için teslim olur, fakat hapsedilir ve işkenceye uğrar.

Beyin nişanlısı Köroğlu’nu kurtarır.

Köroğlu’nun Bolu Beyi ile mücadelesine ait motifler İranlılarla ermeni kralkırı arasında IV. yy.da geçen olaylara dayanmaktadır.

Bir cevap yazın