Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Bolulu Mehmed Hilmi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Bolulu Mehmed Hilmi Efendi Mutapzade, Türk din bilgini (Bolu 1844-İstanbul 1906).

İlköğrenimini iptidaî mektebi hocası olan babasının okulunda yaptı.

Bir süre Bolu’da medresede okudu; sonra İstanbul’a geldi (1866).

Beyazıt camiindeki derslete devam etti.

Daha sonra Irgatpazarı’nda Çorlulu Ali Paşa medresesine girdi.

Beyazıt camiinde Amidli Hüseyin Mahir Efendiden ders gördü.

Dârülmuallimin,Hamidiye imtihanlarını kazandı, icazet aldı (1879).

Üç yıl sonra (1882) öğretime başladı.

İstanbul rüusuna yükseldi (1885).

1894’te icazet verdi.

Hareketi dahil derecesiyle Bıçakçı Alâeddin mescidine müderris oldu.

Dârülhilâfetilâliye medresesinde yardımcı müdürlük yaptı.

Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1907-1914).

Bir yanıt yazın