Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Böri Tigin Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Böri Tigin Kimdir Karahanlı hükümdarı (XI. yy.).

Adına ilk defa Tarih-i Beyhaki’de rastlanır.

Bu eserde Tamgaç Han İbrahim ile Böri Tigin Ebu İshak İbrahim’in aynı kişi oldukları yazılıdır.

1041-1042’de Buhara’da basılan paralarda ise Böri Tigin’in İbrahim bin Nasr adıyla anıldığı görülür.

Gazneli Mes’ud tarafından kendisine emirlik verilen Böri Tigin bir süre sonra, dağlarda yaşayan Kumîci’lerin yanına gitti ve 3 000 kişilik kuvvetle Gaznelilere saldırdı.

Sultan Mes’ud, bu ayaklanmayı bastırmak için yola çıktı ise de, kışın şiddetinden geri dönmek zorunda kaldı.

Böri Tigin Maveraünnehr’e hâkim oldu.

Bir yanıt yazın