Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Borik Asit,Nedir,Kullanımı,Üretimi | Kimya Bilgileri |

Borik Asit Nedir Nerelerde Kullanılır (fr. borique). Bor’dan türeyen bir asit ve bir anhidrit’e verilen isim.Borik anhidrit (veya bor trioksit) B2O3, 600°C’de buharlaşan,renksiz, billurlaşmayan, cam şeklinde bir Borik Asitkütledir.

Çok güç bozunur ve suya karşı büyük ilgi gösterir.

Borik asit vererek suyla birleşir.Borik asit (H3BO3) yoğunluğu 1,5 olan sedef görünüşünde, parlak ve yağlımsı yapraklar halinde billurlaşan bir maddedir.

Çözünürlüğü soğuk suda azdır, sıcak suda ise belirli şekilde artar ısıyla dehidratasyona uğrayarak erimiş borik anhidriti verir.

Çözeltisi zayıf bir asit karakterini gösterir, fakat alkaliler etkisiyle, ortoborik adı verilen H3BO3 asidinin tuzu elde edilemez.

Derişme sırasına göre, ya metaborik (HBO2) veya tetraborik (H2B4O7) asidin (boraks gibi) tuzu meydana gelir.

Bununla beraber bazı ortoboratlarda (mesela kalsiyum ortoborat Ca3B2O6) mevcuttur.

Bunlar, kuru yolla, yani anhidritin bir metal oksitle eritilmesinden elde edilir.

Borik asidin alkollere etkisiyle, karakteristik bir yeşil alevle yanan etilborat (C2H5)3B03 gibi ortoborik asidin esterleri olan borik eterler meydana gelir.

Borik Asit Nerede Bulunur

1702’de Homberg tarafından keşfedilen borik asit, tabiatta oldukça yaygındır: bazen maden sularında (Wiesbaden, Luchon v.b.) ve Toscaoa’da yer yarıklarından çıkan buharlarda yani suffioni lerde bulunur.

Aynı zamanda borat halinde de bulunur: bunlardan sodyum tuzunu (boraks), kalsiyum tuzunu (borakalsit), magnezyum tuzunu (borasit) saymak gerekir.

Borik Asit Nasıl Üretilir

Borik asidin elde edilmesi için, suffionilerin buharları yoğunlaştırılır veya doğal boratlar sülfürik asitle muamele edilir.

Tasfiyesinde boraks safhasından geçirilerek billurlaştırılır.

Borik asit, çözelti halinde antiseptik olarak ve kolayca bozulan (zamklar, kola, besin maddeleri) organik cisimlerin muhafazasında kullanılır.

Bazı minelerin ve Pyrex gibi özel camların yapımına girer. Mumların fitillerine emdirilir.

Borik asit özellikle boraksın üretiminde kullanılır.

Bir yanıt yazın