Boris Blacher

Boris Blacher Alman besteci (Çin’de Nu Çuang 1903). 1914’ten 1920’ye kadar Rusya’da yaşadı, sonra Berlin’e yerleşti. Dresden ve Berlin’de ders verdi. Berlin Musikhochschule’yi (Yüksek Müzik okulu) yönetti (1953-Boris Blacher1959).

1945’de Berlin radyosunun başına geçti. Başlangıçta Stravinsky’den esinlenmiştir, özlü ve alaycı bir sülubu olan Blacher, çok ilgi duyduğu ostinato (aynı motiflerin ısrarla tekrarı), çok seslilik ve atonallikten sonra, kromatik gamın on iki sesinin sistematik olarak kullanılmasına yöneldi.

Sayısı bir hayli kabarık olan eserleri arasında lirik parçalar (Prenses Tarakanova [1941], Su Baskını [1947], Soyut Opera [1953], Rosamunde Floris [1960]), baleler (İlk Balo [1950], Lizistrata [1951], Venedik’ti Zenci [1955]), senfonik eserler (Sinfonia [1939], Yaylı Sazlar İçin Konçerto [1942], PaganinVnin Bir Temi Üzerine 16 Çeşitleme [1947], Cleveland için Müzik [İ956], Oyunlu Müzik [1960]), çeşitli çalgılar için konçertolar, bir oda oratoryosu (Romeo ile Juliet [1945]), yaylı çalgılar için üç dörtlü sonatlar, piyano ve caz için parçalar vardır.

Bir cevap yazın