Börklüce Mustafa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Börklüce Mustafa Kimdir Börklüce Mustafa (Dede Sultan), Şeyh Bedreddin’in müritlerinden (öl. 1419).

Börklüce Mustafa Hayatı

5 000 müridiyle isyan ettiği zaman, Çelebi Mehmed (Mehmed I.) tarafından isyanı bastırmak için üzerine gönderilen Saruhan valisi Aleksandır’ı yendi ve öldürdü.

Aleksandır’ın yerine Saruhan valisi olan Timurtaş Paşazade Ali Bey de Börklüce Mustafa’ya yenilince, Çelebi Mehmed, şehzade Murad’ı (Murad II) isyancılar üzerine gönderdi.

İsyan bastırıldı ve Börklüce Muştafa, taraftarları ile birlikte öldürüldü.

Bir cevap yazın