Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Bosnalı Asım Kimdir | Biyografi,Tarih |

Bosnalı Asım Kimdir,Divan şairi (XVIII. yy.).

Baki tesirinde söylediği gazelleri sade ve samimîdir.

Bosna mahkemesinde başkâtiplik yapmıştır.

Divan’ı vardır.

Bir yanıt yazın