Bostanzade Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Bostanzade Mehmed Efendi  Türk devlet adamı (?, 1564 – İstanbul 1625).

Şeyhülislâm Bostanzade Mehmed Efendinin oğlu.

Babasından ders gördü ve mülâzemet aldı.

Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı; sonra kadı oldu.

Selânik (1595), Edirne (1597), Galata (1597), Bursa (1601), Mısır (1602) ve İstanbul (1604) kadılıklarında bulundu.

Celâli isyanlarını bastırarak İstanbul’a dönen sadrazam Kuyucu Murad Paşanın teklifiyle Anadolu kazaskerliğine tayin edildi (1608).

1610’da azledildi; 1614’te Rumeli kazaskeri oldu ve 1615’te kendi isteğiyle çekildi.

1622’de ikinci defa Anadolu ve 1623’te tekrar Rumeli kazaskerliğine getirildi.

Damadı olan sadrazam Kemankeş Ali Paşa öldürülünce azledildi (1624).

Mehmed Efendinin türkçe, arapça ve farsça şürleri vardır.

Bir cevap yazın