Bostanzade Mustafa Efendi Kimdir,Hayatı

Bostanzade Mustafa Efendi Türk kazaskeri (İstanbul 1539 –  1605).

Kanunî devri bilginlerinden Rumeli kazaskeri Tireli Mustafa Efendinin oğlu ve Murad III devri şeyhülislâmlarından Bostanzade Mehmed Efendinin kardeşi.

Şeyhülislâm Ebussuud Efendinden mülâzemet aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı.

Sonra Halep (1578), Şam (1580), Edirne (1590) ve İstanbul kadısı (1592) oldu. Rumeli kazaskerliğine tayin edildi (1595). Daha sonra emekliye ayrıldı.

Bir cevap yazın