Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Bostanzadeler Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Bostanzadeler XVI. ve XVII. yy.da ilmiye sınıfından seçkin kimseler yetiştiren aile.

Kanuni Sultan Süleyman devrinde Tireli Mehmed Efendinin oğlu bostan MUSTAFA EFENDİ ile tanınmaya başladılar.

Ailenin yetiştirdiği en büyük şahsiyet iki defa şeyhülistâmlık makamında bulunan (1589 -1592 ve 1593-1598) BOSTANZADE MEHMED EFENDi’dir (1535-1598).

Bostanzade ailesinden MUSTAFA EFENDİ, Rumeli (1594-1595 ve 1600-1601) ve Anadolu kazaskerliklerinde (1594) bulundu.

BOSTANZADE MEHMED EFENDİ de 1614 ve 1623 yıllarında Rumeli kazaskerliği makamına iki defa geçti, BOSTANZADE YAHYA EFENDİ ise Anadolu (1623) ve Rumeli (1629) kazaskerliklerinde bulundu.

Bundan sonra ailenin mensuplarına Yahyazadeler dendi.

Bir yanıt yazın