Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Bourbon Sarayı,Tarihi,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Bourbon Sarayı (mecaz yoluyla Fransa’da «Millet meclisi» anlamında Palais-Bourbon). önceleri Üniversite sokağında 126 No. da özel konak 1722’de Giardini tarafından yapılmaya başlandı.

Lassurance, Gabriel ve Aubert tarafından ve XIV. Louis’nin kızı, Bourbon düşesi Mile de Nantes için yapılmasına devam edildi.

1795’te Beşyüzler (Cinq-Cents) meclisine ayrıldı ve yeniden düzenlemesi (büyük salonda iyon stilinde bir sıra sütunla nihayetlenen yarım daire biçiminde çevre) Gisors ve Leconte’a verildi.

Sen ırmağına bakan cephesindeki korinthos stilinde 12 yüksek sütun 1806’da Poyet tarafından yapıldı.

Alçak kabartmalar ve oymalarla süslü bir alınlık bütünü tamamlamaktadır.

1829’da Millet meclisi bu raya yerleşti. O sırada July toplantı salonunu yeniden elden geçirdi (1829-1832).

1851’ den 1870’e kadar yasama organı Palais Bourbon’da kaldı ve 1879’da mebusların meclisi bugün Millî meclis toplantılarına ayrılmış olan eski salonda yerleşti.

Yükseltilen eski Lassay konağı meclis başkanlarının ikametgâhı oldu.

Bir yanıt yazın