Boyalı Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Boyalı Mehmed Paşa Boyalı Çok esmer olduğu için «Kara» ve «Boyalı» lakaplarıyla anıldı.

Kanuni Sultan Süleyman devri bilim adamlarından, Halep kadısı Tosyalı Ahmed Çelebi’nin oğludur.

Divan kâtibi oldu Bazı vezirlerin tekireciliklerinde bulundu ve reisülküttaplığa kadar yükseldi.

1567’de nişancılık görevine tayin edildi. Maraş beylerbeyliğine (1573), bir süre sonra Halep beylerbeyliğine tayin edildi (1575). 1577’de ikinci, 1588’de üçüncü defa nişancılığa getirildi.

Bu iki nişancılık görevi arasında bir süre kubbealtında ikinci vezir olarak bulundu. İstanbul’da Paşa camiini yaptırdı.

Bir cevap yazın