Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı

Bozoklu  Mustafa Paşa (Bıyıklı)

Türk devlet adamı (Yozgat, ? – Edirne 1698).

Saraydan yetişti, silâhtarlığa kadar yükseldi.

Daha sonra kapdanıderya, özi valisi ve Lehistan cephesi serdarı oldu; burada Lehlileri yenerek Kamaniçe’yi kurtardı.

Şam (1690) ve Trablusşam (1691) valisi oldu.

Trablusşam valiliğinden kubbe vezirliğine tayin edildi.

Divanda ikinci vezir olduğu sırada, Hacı Ali Paşanın yerine sadrazam oldu (mart 1693).

Serdanekrem olarak Avusturya cephesinde bulundu ve Belgrad’ı Avusturyalıların kuşatmasından kurtardı.

Sadrazamlıktan azledilerek Trablusşam valisi, sonra sadaret kaymakamı oldu; kısa bir süre sonra öldü.

Bir cevap yazın