Brahmaputra Nehri | Ansiklopedik Bilgi |

Brahmaputra Nehri Yolculuğuna Himalayalar’ın yükseklerinden başlayan bu büyük Asya ırmağı, Hindistan’ın Assam eyaletinden geçerek Bangladeş’e iner ve orada Ganj Irmağı’yla birleşir.

Sık sık taşkınlara yol açarak, yer yer yatağım değiştirerek, getirdiği alüvyonları Ganj’ın deltasına yığar.

20. yüzyılın başlarına kadar Brahmaputra’nın kaynağı bilinmiyordu.

Himalayalar’ın kuzeyinden çıkıp Tibet’in başkenti Lhasa Brahmaputra Nehriyakınından geçerek, Asya’nın iyiden iyiye uzak bir bölümüne akan Can-Po Irmağı’yla beslenip beslenmediği merak konusuydu.

Çoğu kimse, doğuya doğru akan Can-Po’nun, büyük bir bölümü hemen hemen ters yönde akan Brahmaputra ile aynı ırmak olamayacağını ileri sürüyordu.

Üstelik Can-Po dey gibi Himalayalar’ı nasıl aşabilirdi?

Zamanla kaşifler Can-Po’nun beslediğini varsaydıkları ırmakların adlarını bir bir listelerinden çıkardılar.

Can-Po’nun Brahmaputra’ya gerçekten katıldığı ve ikisinin toplam uzunluğunun (2.897 km) Ganj’ınkini bile geçtiği, kesin olarak ancak 1913’teki bii- keşif seferinde anlaşılabildi.

Himalayalar’ın kuzeyinde dünyanın en ilgi çekici iç suyolları vardır.

Burada tekneler 3.500 metreden daha fazla bir yükseltide, yaklaşık 650 km boyunca gidip gelir.

Bu tekneler ya ahşap iskelet üzerine gerilmiş hayvan derisinden yapılan coracle’lar ya di dikdörtgen kutulara benzer büyük feribotlardır.

Irmak üzerinde genellikle bambudan, birkaç yerde de ağır zincirlerden asma köprüler kuruludur.

Önce doğuya akan ırmak daha sonra kuzeydoğuya döner, dağlar arasında sık ormanlarla kaplı bir dizi boğazdan hızla akar, sonra birden güneye kıvrılarak Assam vadisine iner.

Vadiden aşağı coşarak akar, bir sürü adanın çevresini dolanır; bazen taşarak bir içdenizi andırır, .sonunda Bengal düzlüklerinden geçer ve Ganj’a katılır.

Güneydeki bu bölümü Assam ile Bengal arasındaki ana ticaret yolunu oluşturur.

Bir cevap yazın