Briç | Tarihçesi,Kuralları | Spor Bilgileri |

Briç Oyunu (kökeni bilinmiyor). İkişer kişilik takımlar halinde dört kişi arasında elli iki kâğıtla oynanan, whist’ten türemiş iskambil oyunu: Salondakiler dörder dörder iki briç karesi yaptılar.

Briç Oyunu Tarihçesi

Briç 1880’e doğru İstanbul’da ortaya çıktı, 1932’de kaidelere bağlandı.

Bugün, yalnız iki şekli oynanır: en yaygın olan kontrat Briçbriç ve sadece Fransa’da oynanan plafon briç.

Briç Oyununun Kuralları

Kontrat briçte, iskambil kâğıdının tümü, saat yelkovanı yönünde (soldan sağa) dağıtılır; herkese 13 er kâğıt düşer.

Kâğıt sırası astan İkiliye doğru inen normal sıradır.

En büyük beş kâğıda (as, rua, dam, vale, onlu) onör adı verilir.

Konuşmayı kâğıdı yapan açar ve eşine (karşısında oturan oyuncu) elinin durumunu belirtmeye çalışır; bu işi ya pas (elim zayıf) diyerek veya güçlü yahut uzun rengini söyleyerek yapar.

Kâğıt renklerinin belirli bir değer sırası vardır: trefl (sinek, 20 sayı), karo (20 sayı), kör (kupa, 30 sayı), pik (maça, 30 sayı), sanzatu (kozsuz birincisi 40, diğerleri 30’ar sayı).

Bütün bu sayılar kazanılan el sayısına göre hesaplanır. Alman ilk altı el sayılmaz (yani «iki pik» oynayan taraf 6+2=8 el almak zorundadır); konuşmalar yukarıda belirtilen değer sırasına göre yapılır: karşı tarafın iki pik deklarasyonunu (koz söyleme) geçebilmek için 3 trefl, karo veya kör demek gerekir (bu durum ise bir el fazla yapmayı kabul etmek demektir); oysa karşı taraf üç karo kör veya trefl (dörde çıkmadan) üç pik diyerek geçebilir.

Ayrıca onör kağıtların da belirli değerleri vardır: as 4, rua 3, dam 2, vale onlu 0 puandır; bu duruma göre briç kâğıdında 40 puan vardır.

Bu sayılar ancak oyuncuların ellerindeki kâğıt gücünü ölçebilmeterine yarar.

Oyunu, arttırmayı kazanan taraftan, oynanacak rengi ilk söyleyen oyuncu (eşi işe karışmaksızın) oynar; ilk kâğıt oynandıktan sonra ise oyuna karışmayan eşin eli yere açılır.

İlk kâğıdı artırmayı kazanan oyuncunun solundaki atan

Yazı sistemi. Tarafların kazandıkları sayılar bir çizgiyle ortadan ikiye bölünen bir kâğıda yazılır.

Çizginin alt kısmma oyunu bitirmek için gerekli olan ve ancak deklare edilip başarıldığı zaman kazanılan sayılar yazılır; üst kısmınaysa kazanılan ödüller, yapılan fazla ellerin karşılıkları ve karşı tarafın ödediği cezalar yazılır.

Oyun taraflardan birinin 2 zon kapamasıyla biter, ancak en çok sayı kazanan ekip tarafından kazanılır.

Zon, çizginin altına en az 100 sayı yazmak demektir.

Bunun için en az şu oyunları oynamak gerekir: 5 sinek veya karo (20×5=100), 4 kör veya pik (30×4= 120), 3 sanzat (40+30+30=100).

Zon bir defada kapatılabildiği gibi birkaç elde de kapatılabilir.

Karşı tarafın deklare ettiği kadar el alamayacağını varsayan oyuncu «kontr» der.

Kontr’a rağmen oyun çıkarsa, oynayan taraf zonda değilse oynadığı koz rengi değerinin 3 katını (örnek: 5 karoya oynuyorsa 5x20x2=200), zondaysa 4 katını (5x20x4= 400) kazanır; yaptığı her fazla el zonsuz 50 zonda 100 sayı kazandırır.

Zonsuz ve kontrsuz her batış 50, zonda 100 sayıdır.

Kontrlu oyunlardaysa birden çok batış formülle hesaplanır: Zonsuz 2N-100 (N= 200 sayı); zonlu: 3N-100.

Kontrlu zonsuz bir batış 100, zonlu 200 sayıdır.

Kontr çekilen taraf eline güveniyorsa «sürkontr» der; bu durumda kazanılan ve kaybedilen sayılar kontrluya oranla bir kat artar.

Oyunu en çok sayı toplayan taraf kazanır. ödüller: oyun bitiren taraf, rakipleri zona girmişse 500, girmemişse 700 sayı kazanır.

Elinde 4 koz onörü bulunduran 100, 5 koz onörü (sanzatda 4 as) bulunduran tarafsa 150 sayı kazanır.

Deklare edildikten sonra yalnız bir el dışarı vererek 12 el almaya |lem, hiç el vermeden bütün kâğıtları almağa gran şlem (büyük şlem) denir.

Zonsuz şlem İkramiyesi 500, zonlu 750’dir; granşlem ikramiyesi 750 ve 1500’dür.

Ancak bu ikramiyeyi kazanabilmek için oyun başında şlem veya granşlem deklare etmiş olmak gerekir.

Plafon briçte de renklerin belirli değerleri vardır (trefl 6, karo 7, kör 8, pik 9, sanzatu 10); bu değerler oynanması taahhüt edilen sayılarla çarpılır; 30 sayı toplayan zona girer ve birinci zor. için 100, İkincisi için 400 sayı ödül kazanır.

Oyunun önemli yanı, iyi oynamanın yanısıra deklare edişte durulacak yeri bilmektir; deklare edişte amaç en az tehlikeyle en çok sayıyı kazanmaktır.

Eşler, durulacak yeri yalnız kendi konuşmalarını değil rakiplerinin konuşmalarını da hesaba katarak kararlaştırmalıdır.

Bir cevap yazın