Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Bromür Nedir,Özellikleri | Kimya Bilgileri |

Bromür Nedir (fr. bromure). Bromhidrik asidin tuzu veya eteri.

Metalik bromürler, ya bromhidrik asidin metaller üzerine etkisi, ya metalik oksit veya hidroksitler üzerine etkisi veya metallerle bromun doğrudan bağlanmasıyla üretilir.

Bromür Özellikleri

Suda çözünmeyen bileşikleri: gümüş, kurşun, bakır ve civa I’li bromürlerdir.

Teşhisleri, çözelti halinde bromhidrik asit ve bromürler üzerine gümüş nitrat ilâvesinde sarımtırak bir renk meydana gelmesiyle yapılır.

Ayrıca karbon sülfürlere bağlı bulunan ve bromu açığa çıkararak rengiyle tanınmasını sağlayan klorlu su da kullanılır.

Işıkta bozulan (siyah olan) gümüş nitrat, fotoğrafçılıkta kullanılır (jelatinli bir bromür eriyiği ile kaplanan camlar, filimler, kâğıtlar).

Tedavi alanında kullanılan başlıca bileşikleri: potasyum bromür (spazm giderici ve ağrı kesici), amonyum bromür (boğmacaya karşı), kalsiyum bromür (sara’ya karşı), kâfurlu bromür (spazm giderici ve uyutucu), etil bromür (anestezik).

Bir yanıt yazın