Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Bruno Bauch | Biyografi |

Bruno Bauch Kimdir Alman filozofu (Silezya’da Gross-Nossen 1877-01. 1942). Baden yeni-kantçılık okulundandır.

Bu akıma bağlı bütün kuramcılar gibi, Kant’ın idealizmi ve eleştiriciliğini hareket noktası Bruno Baucholarak alırsa da, yargının eleştirilmesine özel bir önem verir.

Bauch’a göre, aşkın konu, nesnelerin şartlarının toplamından başka bir şey değildir, yargıların değerini meydana getiren şey nesnel ilişkilerdir.

Hakikat, değer ve gerçek, Hegel’de olduğu gibi, İdea (fikir) genel adını taşıyan ve sürekli evrim halindeki bir sistem içinde özdeşirler.

Bauch, Kant’ın kabul ettiği değerlere, kültür değerleri adı altında yeni bir değerler dizisi ekler ve bunların temellendirilmesi için gerekli gördüğü,kuvvete ve mutlakçılık anlayışına dayanan bir ahlâk sistemi kurar.

Bruno Bauch Eserleri

Luther und Kant (Luther ve Kant) [1904], Kant (1921), Ethik (Ahlâk Felsefesi) [1921], Wahrheit, Wert und Wirklichkeit (Hakikat, Değer ve Gerçek) [1923]; idee (idea) [1926], Ethik (Ahlâk Felsefesi) [1935].

Bir yanıt yazın