Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Buchenwald Toplama Kampı,1945 | Tarih Bilgileri |

Buchenwald Toplama Kampı Buchemvald, alman toplama kampı, Weimar’ın (Thüringen) kuzeybatısında, 1937’de naziliğe karşı olanları toplamak için açıldı.

Buchenwald Toplama Kampı … 1945

Bir geçiş ve ayırma kampıydı.

Alman sanayiine ve Buchenwald Toplama Kampıözellikle VI ve V2’leri yapan Dora yeraltı fabrikalarına çok sayıda işçi sağladı.

Burada bir blok, tifüsle ilgili denemeler için düzenlenmişti.

Başka kamplardan getirilen tutuklularla büyük bir şehir halini aldı; bu yüzden ölüm oranı yükseldi (toplam olarak getirilen 240 000 kişiden 52 500’ü öldü).

Nisan 1954’te Amerikalılar tarafından kurtarıldı.

Kurtarıldığı sırada, basit suçlardan ötürü tutuklu olanlara karşı kampın yönetimini ele geçiren siyasi tutuklular, muhafızlarıyla çarpışmaya başlamışlardı.

1958’de burada bir anıt yapıldı.

Bir yanıt yazın