Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Buda Kimdir,Hayatı,Felsefesi | Filozof Biyografileri |

Buda Kimdir Buddha adını taşımaya en çok lâyık olan, tarihi bir kişi ve Buddha’cılığın kurucusu Gautama veya Sakyamuni’dir («Sakyaların Bilgesi»).

Buda Hakkında Kısa Bilgi

Geleneğe göre Gautama’dan önce birçok buddha daha gelmiştir; önce dört, sonra altı buddha.

Mahayana inancına göre, buddha sayısının çokluğu, buddhaların yalnız

Budageçmişte değil, evreni meydana getiren sayısız dünyalarda da var olmalarındandır.

Buddha’cılığın evrimi onu Mesih’çiliğe götürmüştür.

Mesih’çiliğin başlıca konusu Sakyamuni’nin yerini alacak olan geleceğin buddhacısı Maitreya’dır. Bu evrimin bir sonucu da Amitabha gibi kültlerde somutlaşan tanrıcılıktır.

Tam olarak batılı bir görüşe buddha’ları «insan buddhalan» (manuşi-buddha) ve «istiğrak buddhalan» (dhyani-buddha) olarak ikiye ayırır.

Buddha uzun zaman ancak sembollerle canlandırıldı.

Sonunda heykel ve resimlerindeki tip ortaya çıktı.

Bu tip, sanıldığına göre, İsa’dan sonra I. yy.da Hindistan’ın kuzeyinde (Mathura) veya kuzeybatısında (bugün Pakistan’da kalan Gandhara’da) aynı zamanda doğdu.

Buddha ayakta veya bağdaş kurmuş olarak gösterilir. Sırtında keşiş cüppesi vardır.

Bu cüppe okullara ve çağlara göre bazen iki omuzu birden örter, bazen sağ omuzu açıkta bırakır.

Merkezleri aynı olan büklümleri vardır veya vücuda yapışmıştır, belli belirsizdir.

Tavırları (mudra) ya korkusuzluğu, ya şefkati, ya düşünceyi belirtir veya ders verir gibidir.

Onda ermişliğin belli başlı belirtilerini görürüz: kafatasında çıkıntı (uşnişa), iki göz arasında kıllı ben (urna), elinin ayasına derin çizilmiş kutsal tekerlekler (şakra).

Gupta’lar devrinde idealleştirilmiş yüz çizgileri (IV.-VI. yy.) Buddha’ya esrarlı ve düşünceli bir anlam kazandırır.

Meselâ Samath müzesindeki ve Kalküta’-nın Hint müzesindeki budhalar böyledir.

Bu buddha tipi Hindistan dışına da yayılmıştır.

Yalnız Khmer ülkesi, Cava gibi hintlileşmiş memleketlerde değil Çin’de ve Japonya’da da görülür. (Guimet müzesindeki LFransa] buddha heykelleri.)

Bir yanıt yazın