Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Budala – Dostoyevski,Konusu | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Budala – Dostoyevski Budala,Dostoyevski’nin romanı (1868).

Budala – Dostoyevski – Konusu

İçinde oldukça karmaşık olaylarm yer aldığı bu anlatının kahramanı, soylu bir aileden gelen soysuzlaşmış prens Mişkin’dir.

Prens Mişkin, kendisini her çeşit iradî davranıştan alakoyan bir ruhî çöküntü içindedir.

Aynı zamanda, insanlara sınırsız bir güven beslemek gerektiğine inanır.

Bu kanı onu bir iyilik ve fedakârlık idealine sürükler.

Ama bu anlayışı uygulamak isteyince de, genç aşifte Nastasya Filipovna’yı entrikalardan ve içinde yaşamak zorunda bırakıldığı ahlâkî bayağılıktan çekmek yolundaki girişiminin gösterdiği gibi, başarısızlığa uğrar.

Böylece de Mişkin’in iyiliği kendisini azizlik katma çıkaramaz; ahlâk açısından, bir sakat olarak kalır.

Bir yanıt yazın