Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Budin Eyaleti,Budin – Osmanlı | Osmanlı Tarihi |

Budin Eyaleti Osmanlı imparatorluğunun Macaristan’daki başlıca eyaletlerinden biri.

Şimdiki Budapeşte’nin bir kısmını meydana getirir.

1526’da Mohaç savaşından sonra Osmanlıların eline geçti.

Budin – Osmanlı

1529’da ise ikinci defa, Kanunî idaresindeki ordu tarafından zaptedildi.

Budin 1541’de kesin olarak alındı ve bir Osmanlı eyaleti haline kondu.

Osmanlı ordusunun Viyana kuşatmasından (1683) çekilmesinden sonra Avusturyalılar tarafından iki defa kuşatıldı.

Abdi Paşa’nın başarılı savunmasına rağmen, şehit olması üzerine Avusturyalıların eline geçti (2 eylül 1686).

Karlofça antlaşmasıyla Macaristan’a verildi (1699).

Bir yanıt yazın