Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Bulantı – Jean-Paul Sartre,Konusu | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Bulantı – Jean-Paul Sartre (la Nausee), Jean-Paul Sartre’ın romanı (1938).

Bulantı – Jean Paul Sartre – Konusu

Yazarın bu ilk edebi eseri (bundan önce, İmgelem üstüne bir felsefî inceleme yazmıştı) büyük ün kazanmasına yol açtı.

BulantıSartre bu eseri 1932 yılında, M. de Rollebon adında biri üzerine tarih tezi hazırlayan Antoine Roquentin’in günlüğü olarak sunar.

Bu günlükte, Maupassant’a yaraşan bir gerçekçilikle, Le Havre’a bağlı Bouville kasabasında yaşayanları anlatır, öte yandan da, ilk bakışta, hiçlik duygusundan ileri geldiği sanılabilecek bir dramı anlatır.

Ama kısa bir süre sonra, bu dram, sınırsız bir varoluşun ezici etkisi altında hürriyetini elde edemeyen bir kimsenin bunalmışlığı olarak ortaya çıkar.

Bulantı, Sartre’cı varoluşçuluğun bütün temalarını kapsayan bir kitaptır.

Bir yanıt yazın