Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Bumin Kağan Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Bumin Kağan Kimdir Göktürk devletinin kurucusu (öl. 552).

Bumin Kağan Hayatı

Göktürk yazıtlarında Bumin adıyla anılır.

Çin kaynaklarındaki adı ise Tumen’dir ve bu adın sonunda da «ilig» unvanı vardır.

Bumin Kağan, ötüken Bumin Kağandağındaki devlet merkezinde oturuyor ve ülkenin doğusunu yönetiyordu.

Batı bölgesi, kardeşi İstemi’nin yönetimindeydi.

Kendisinin unvanı «Kağan», kardeşininki ise «Yabgu» idi.

Çin kaynaklarına göre babası, yarı efsanevî bir şahıs olan «Na-du-lu» dur.

Çin kaynakları, Bumin Kagan’ın Türk aslından gelen Töles’lere yaptığı bir taarruzu anlatırlar.

Bu sırada Juan-Juan devletine bağlı olarak yaşayan Göktürk kabileleri bağımsızlıklarını elde etmeye çalışıyorlardı.

Bumin Kağan, Orta Asyada dağınık bir şekilde bulunan Töles’leri kendisine bağlamayı başardı ve emniyet sağlamak için Çin ile de iyi münasebetler kurdu.

Bu sırada, Göktürkîer, Çin’deki karışık durumdan faydalandılar.

551’de Bumin Kagan’ın, haremine Çinli bir prenses getirttiği bilinir.

Bumin Kağan Juan-Juan’ları kesin olarak yendikten az sonra öldü.

Bir yanıt yazın