Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Bundahişn Nedir | Tarih Bilgileri |

Bundahişn Nedir Parsilerin dini kitabı. Pehlevî dilinin en önemli edebi anıtlarından biridir.

M.S. 226 yılında Sasaniler devrinde yazıldı.

Kökü eski çağlara kadar uzanan birçok öğretiyi açıklar.

İlham kaynağının bir kısmını, bugün kaybolmuş bulunan çok eski Zentçe yazılardan almıştır.

Doğunun dinler tarihi için önemi daha da büyüktür.

13 000 kelimeden meydana gelir.

Yaradılış, tarih ve coğrafya üstüne bilgiler verir.

31. bölümü Kiyanilerin oturduğu İraşehr bölgesi hakkındadır. 35. bölümde yine Kiyaniler üstüne bilgi verilir.

En önemli bölümlerden biri olan 33. bölüm, İran tarihinin Sasanilerin son devresine kadar olan kısmını anlatır.

Bu bölümün bir kısmı Darmstter tarafından Fransızcaya çevrildi.

Zend ve Avesta adlı eserle birlikte bastırıldı (Paris 1892).

İngilizce ve Almancaya da birkaç defa çevrildi.

En mükemmel nüshası Ervard Tehmures Dinşahi Enkelsariya tarafından hazırlandı ve Bombay’da yayımlandı.

Bir yanıt yazın