Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Burgondlar Kimdir,Tarihi | Kültür,Tarih,Halklar|

Burgondlar Kimdir İskandinavyalı eski bir halk topluluğu.

Baltık kıyılarında, İskandinavya yarımadasının güneyinde, adalarda (Bornholm’ün adı XIII. yy.a kadar Burgundarholm idi) ve Öder ile Vistül arasında yaşarlardı.

Burgund’lar mücadeleler sonunda Galya’nın doğusunda Yukarı Germanya’ya, Romalıların müttefikleri olarak yerleştiler, Worms’u da kendilerine başkent yaptılar (413). İlk krallıkları uzun sürmedi.

Belçika’ya kadar uzanmak isteyen Burgundları Aetius yenilgiye uğrattı (563).

443’te Sapaudia’ya (Savoie) nakledildiler.

Konuk olarak tertio usulüne göre topraklar edindiler, Cenevre’yi başkent yaptılar ve Akdeniz’e kadar Saone ile Rhone havzasına yayıldılar.

Önce Franklar ile birleşip eski müttefikleri Vizigotlara karşı savaşa giriştiler.

524’te Vezeronce’da zafer kazandılarsa da, 532’de Autun’da yenildiler.

Neustria’da toprak bütünlüğünü sağladılar.

Bourgogne’a bu halk topluluğunun adı verilmiş olmasına rağmen bu topraklarda Burgund fethinden, yeradları bilimi ve antropoloji bakımından hiç bir iz kalmamıştır.

Burgund’ların komşu halk toplulukları mensuplarıyla evlenmelerine müsaade eden Lex Burgun dionum yasası halkların kaynaşmalarını kolaylaştırdı.

Bir yanıt yazın