Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Bursalı Ali Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Bursalı Ali Efendi Hayatı,Bursalı Ali Efendi Kimdir,Hekim, hassa hekimlerinden (İstanbul ?-Bursa 1747-1750 arası).

Bursalı Ali Efendi Hayatı

Hekimliği Ömer Şifai’den öğrendi.

Biri cerrahlığa, diğerleri ilâçlara dair yedi kitap yazdı.

Bunların en önemlisi Bidaat-ül-Müptedi (Acemilere Başlangıç) alfabetik sırayla ilâç tertipleri verir.

Bir nüshası Ayasofya, öbür nüshası Hamidiye kütüphanesindedir.

adlı kitabı ise dokuz bölümdür, Hâlet Efendi ve Nuruosmaniye kütüphanelerindedir.

Tuffe-iAliyye’si (Ali’nin Armağanı), sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa adına yazılmıştır; kınakına ve altınkökünün niteliklerini anlatır.

Bir de Latinceden çevirdiği bir tıp kitabı vardır.

Ali Efendi, Bursa’da yerleştiği için Bursalı diye de anılmaktadır.

Bir yanıt yazın