Buruciye Medresesi,Özellikleri

Buruciye medresesi kime ait,Buruciye medresesi özellikleri,Buruciye medresesi hakkında bilgi,Buruciye medresesi tarihi,Buruciye medresesi makale,Buruciye Medresesi Hükümet konağı yakınında, Medreseler sokağındadır.

Buruciye Medresesi Özellikleri

Hacı mesut medresesi olarak da tanınır.

Kapının üzerinde bulunan kitabesinden Gıyaseddin Keyhüsrev III devrinde Muzaffer Barucirdî tarafından ilmiye medresesi olarak yaptırıldığı (1271) anlaşılıyor.

Kareye yakın dikdörtgen planlı, 4 eyvanlı bir medresedir.

Giriş cephesinde, ortada dışarıya taşkın portal, yanlarda mukamaslarla süslü iki pencere, köşelerde yivli köşe kuleleriyle tam bir simetri dikkati çeker.

Köşe kuleleri demet payeler şeklindedir.

Duvarlarda, portalin yan çıkıntısını bir yazı frizi çevirir.

Cephedeki sütunların başlıklarında rumiler görülür.

Ayrıca bir kemer frizi bulunmayan portal, süslemesi bakımından selçuklu özellikleri gösterir.

Basık kemerli bir kapıdan binanın iç kısmına girilir.

Avlusu düzgün dikdörtgen şeklindedir.

Yanlarda korinthos başlıklı sütunlara dayanan revaklar yer alır.

Yan eyvanların iki tarafında beşik tonozlu iki hücre vardır.

Girişin sağında kubbeyle örtülü bir mescit kısmı, solunda yine kubbeyle örtülü türbe yer alır.

Muzaffer Barucirdi’nin sandukasının bulunduğu bu türbenin içindeki zengin çiniler ilgi çekicidir, ön cephede, mescit ve türbenin dışında köşelerde, birer oda daha vardır.

Anadolu selçuklu medreseleri içinde eyvanlı medreseler grubunun en gelişmiş bir örneği olan Buruciye medresesi, son yıllara kadar bakımsız bir durumdaydı.

Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından 1965-1966 yılında onarıldı.

1967’den itibaren Arkeoloji müzesi olarak kullanılıyor.

Bir cevap yazın