Burunsuz Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Burunsuz Mehmed Paşa Karayılanoğlu ismail Paşanın oğlu, ilk görevi kapıcıbaşılıktır.

1702’de Alâiye sancağına miri miran oldu ve muhafız sıfatıyla Babadağı’na gitti.

Ohri sancağı mutasarrıfı, Maraş (1709), Konya (1722) ve Tırhala valisi (1725), Edirne bostancıbaşısı ve kapıcılar kethüdası (1726), İşkodra (1727), vezirlik rütbesiyle Rumeli valisi (1729), tekrar İnebahtı ve Bender muhafızı elan Kefe’ye memur (1732), Tırhala (1735), özi valisi, Babadagı seraskeri ve sonra Kefe seraskeri oldu (1736).

Bir cevap yazın