Büyük Menderes Nehri,Özellikleri

Büyük Menderes Nehri,eski adı, Maiandros, iç-batı Anadolu’da Menderes, Kûfî suyu ve Barıaz çayı kollarının birleşmesiyle meydana gelir.

Büyük Menderes Nehri Özellikleri

Büyük Menderes NehriSarayköy önünde ovaya çıkarak Denizli önünden geçen Çürüksu ile birleşir ve batıya doğru akar; kuzeyde Nazilli, Aydın, Söke şehirleri önünden geçer, güneybatıya döner ve Miletos harabeleri önünden geçerek Ege denizine dökülür; uzunluğu 450 km; havzası 24 250 km2.

Menteşe yöresinden gelen Vandalas çayı, Akçay ve Çine suyu ile beslenir. Alüvyonları, tarih devirleri başında Söke’ye kadar uzanan bir ovayı doldurur; Latmos körfezinin önünü tıkayarak Bafra gölünü oluşturdu ve Miletos limanını kara içinde bıraktı.

Büyük Menderes ovası, bataklıkları kurutulduktan sonra Türkiye’nin en verimli alanlarından birisi oldu.

Bir cevap yazın