Cafer Ayani Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Cafer Ayani Osmanlı tarihçisi (XVI. yy.). Macaristan’da Peç kasabasında doğdu; XVII. yy. tarihçilerinden Peçevi İbrahim Efendinin büyükbabası olduğu ileri sürülmektedir.

Tiryaki Hasan Paşanın hayatı ve savaşları ile ilgili 1591’de yazılmış bir eseri vardır.

Bundan başka 1594’te yazdığı Zübdet-ün-Nesâyih (Nasihatların özü), Um-det-üt-Tevârih (Tarihlerin Temeli), Nur-nâ-me (Işık Kitabı), Tarih-i Cedid-i Üngürüs (Yeni Üngürüs Tarihi), Nesâyih-i Mülûk (Meliklere öğütler) adlı risaleleri de vardır.

Bir cevap yazın