Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Cafer Cabbarlı Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Cafer Cabbarlı Kimdir Azerbaycanlı şair ve yazar (Bakü 1899-Öl. 1934).

Cafer Cabbarlı Hayatı

Yoksul bir köylü çocuğu olan Cabbarlı, öğrenimini Bakü’de yaptı.

Hürriyet fikrini savunan «Müsavat» partisinin gençlik kolunda çalıştı.

Cafer Cabbarlı1915’te Titablus Yıldızı, Edirne’nin Fethi gibi Türkçülük duygularıyla dolu tiyatro eserleri yazdı.

1918-1920 yıllarında Millî hükümet devri basınında çalıştı.

Bolşevik istilâsı üzerine 1923 yılında tutuklandı.

Serbest bırakıldıktan sonra, Azerbaycan üniversitesinde Klasik Türk edebiyatı öğrenimi gördü.

İlk eseri 1915’te yazdığı Vefalı Serriye adlı oyunudur.

Cabbarlı, eserlerinin konularını Azerbaycan Türklerinin millî gelenek ve masallarından aldı.

Kız Kulesi adlı eserini, Bakü’de eski bir kuleye ait masaldan esinlenerek yazdı.

Başlıca eserleri şunlardır: Gülzar, Firuze, Diller Güler, Solgun Çiçekler, Nasreddin Şah, Aydın, Oktay İloğlu, Od Gelini, Yıl, Sevil, Yaşar, Elmas. Bunlar, dram türünde yazılan sosyal, tarihî ve siyasî eserlerdir.

Od Gelini adlı tarihî dram yazarın kendi iç dünyasını yansıtır.

Bu eser, VIII. yy.da Azerbaycan Türklerinin, Arap istilâcılarına karşı koymalarını anlatır.

Bazı eserleri, Türkçenin çeşitli lehçeleri ile Gürcü, Ermeni ve Rus dillerine çevrildi.

Ayrıca Kız Kulesi, filme de alındı.

Glier’in Şah Senem operasının librettosunu yazan Cabbarlı, aynı zamanda Azerbaycan tiyatrosunun sayılı rejisörlerinden biriydi.

Bir yanıt yazın