Cafer-i Tayyar Kimdir,Hayatı | Sahabe Biyografileri |

Cafer-i Tayyar Kimdir ,Cafer-i Tayyar (Cafer bin Ebu Ta-lib), İslâm sahabesi (öl. 629).

Cafer-i Tayyar Hayatı Kısaca

Hz. Muhammed’in amcasının oğludur.

Müslümanlığı ilk kabul edenlerden birisidir.

Mekke’deki baskınlar üzerine Habeşistan’a göç eden müslümanlar arasındaydı.

Kafile başkanı olarak habeş imparatoru ile görüştü.

628 Yılında Arabistan’a döndü.

629’da Bizans’a karşı Zeyd bin Hârise idaresindeki 3 000 kişilik ordu gönderildiği zaman, Zeyd ölecek olursa kumandanlığı üzerine almakla görevlendirildi.

Lut gölü yakınında Muta’da bu görevi yerine getirirken şehit düştü.

Savaşta sancaktarlık yaparken iki eli de arka arkaya kesildiği için çocuklarını Hz. Muhammed’in «Ey iki kanatlının oğlu, Allahın selâmı üzerinize olsun» diye selâmladığı söylenir.

Bundan dolayı Tayyar (uçan) adı ile anıldı.

Muta yakınlarındaki kabri bugün de bir ziyaret yeridir.

Burada Eyyubîlerden Melik el-Muazzaın İsa tarafından yapılan bir cami de vardır.

Bir cevap yazın