Cafer Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Cafer Paşa Kimdir ,Osmanlı veziri (öl. İstanbul 1587).

Enderun’dan yetişti.

Kanuni Sultan Süleyman’ın silâhtarlığına kadar yükseldi.

El yazısı, padişahın el yazısına çok benzediği için Kanuni’nin son günlerindeki fermanları ve hattâ ölümünden sonra padişah tarafından yazılması gerekli bazı emirleri, veziriazam Sokullu Mehmed Paşa gizlice Cafer Paşa’ya yazdırırdı.

Bu hizmetinden dolayı Kapıcıbaşılığa ve Yeniçeri ağalığına yükseltildi.

Aynı zamanda Sokullu Mehmed Paşanın kızıyla da evlendi.

Selim II zamanındaki büyük İstanbul yangınında (19-26 eylül 1569) ihmali görüldüğünden azledildi.

Sonradan kayınpederinin yardımıyla Rumeli beylerbeyi ve Kubbe veziri oldu.

İstanbul’da, Eyüp’te bir medresesi ile Halvetiye tarikatı mensuplarına mahsus bir zaviyesi ve türbesi vardır.

Bir cevap yazın