Cafer Tayyar Eğilmez Kimdir,Hayatı

Cafer Tayyar Eğilmez Kimdir Türk generali (Priştine 1877-01. İstanbul 1954).

Cafer Tayyar Eğilmez Hayatı

İlk öğrenimini Drama ve Manastır Askerî rüştiye ve idadîsinde yaptı.

Harp akademisini bitirdi (1904).

Cafer Tayyar Eğilmez
Cafer Tayyar Eğilmez,Türk generali (Priştine 1877-01. İstanbul 1954).

1907’de Üsküp’te İttihat ve Terakki merkezini kuranlar arasında yer aldı.

1910’da Kosova’da Mürettep kolordu kurmay başkanlığında görevlendirildi.

Rumeli’deki çarpışmalara katıldı.

Malisor ayaklanmasını bastırdı.

Sonra İstanbul’da Erkânı Harbiyeyi Umumiye riyasetinde görev aldı.

Balkan harbinde Garp orducunda bulundu (1912).

Birinci Dünya savacında 1. tümen kumandanı olarak Çanakkale savaşına katıldı.

Filistin cephesinde 1. ve 2. kolordu kumandanlıklarında bulundu.

Birinci Dünya savaşı sonunda Trakya’daki kuvvetleri idare etti.

Birinci ve ikinci Büyük Millet meclisine Trakya milletvekili olarak girdi.

Birinci kolordu kumandanı iken generalliğe yükseldi.

1928’de emekliye ayrıldı.

Kâzım Karabekir’in liderliğindeki Cumhuriyet Terakkiperver partisine katıldı.

Bir cevap yazın