Çalık Ahmet Paşa Kimdir,Hayatı

Çalık Ahmet Paşa Kimdir,osmanlı veziri ve 1703 yılı Edime vakası elebaşlarından (öl. Rodos 1703).

Çalık Ahmet Paşa Hayatı

Enderundan yetişti.

Zağarcıbaşı ve kulkethüdası oldu (1694).

Bir süre sonra ocaktan kaydı silindiği için, Çalık adıyla anıldı.

Şeyhülislâm Feyzullah Efendinin, Mustafa II’ye söz geçirmesi ve devlet işlerine karışması yüzünden doğan ayaklanmada (Edirne veya Feyzullah Efendi vakası) İstanbul’da toplanan zorbaların başına geçti.

Kendisini ocaktan atanlardan öç almak amacıyla Edirne’ye gitti.

Asiler tarafından önce sekbanbaşı, daha sonra da yeniçeri ağalığına getirildi.

Ahmed III’ün tahta çıkışı sırasında vezirlik rütbesiyle bu makamda kaldı.

Saray ve hükümet adamlarıyla birlikte İstanbul’a dön düğü zaman saray bostancıları ve cebecilerin hazırladıkları yeni bir ayaklanmayı şiddetle bastırdı.

Kazandığı başarıdan şımararak, adet olmadığı halde Ağakapısında padişaha ziyafet verdi ve sadrazamlığa göz dikti.

İstanbul’dan uzaklaştırılması gerektiği için bir düzenle Kıbrıs valiliğine tayin edildi.

Rusya seferi yüzünden sarayda toplanan mecliste, bu maksatla kendisine hilât giydirilerek yeni görevi bildirildi.

Ahmed Paşa gitmemekte direnince Rodos’a sürülmesine karar verildi.

10 Kasım 1703’te, bir çektiri ile İstanbul’dan ayrıldı ve arkadan gelen yeni bir fermanla Rodos’a varır varmaz öldürüldü, başı sonra İstanbul’a gönderildi.

Bir cevap yazın