Çalışma Bakanlığı

Çalışma Bakanlığı Ne İş Yapar,Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde, çalışma hayatını düzenlemek, çalışanların yaşama seviyesini yükseltmek, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münasebetleri memleket yararına ahenkleştirmek, Türkiye’deki çalışma gücünü genel refahı arttıracak şekilde verimlendirmek. tam çalışmayı ve sosyal güvenliği sağlamak amacını güden devlet teşkilâtı.

Çalışma bakanlığı 1945 yılında kuruldu; çalışma hayatıyla ilgili Deniz İş kanunu, İş kanunu gibi temel kanunları hazırladı ve bağlı kuruluşları olan Yakın ve Ortadoğu Çalışma enstitüsü, Sosyal Sigortalar kurumu, iş ve İşçi Bulma kurumu gibi kuruluşlar vasıtasıyla İş hayatında düzenleyici rol aldı. Milletlerarası Çalışma teşkilâtıyla temas kurdu.

Bakanlık bünyesinde istişari görev yapan bir Çalışma meclisi ve danışma birimleri olarak da Araştırma kurulu, Hukuk müşavirliği, Teftiş kurulu ve Savunma sekreterliği vardır.

Esas birimleri ise, Çalışma Genel müdürlüğü ile İşçi Sağlığı Genel müdürlüğü meydana getirir.

Taşra teşkilâtı olarak 23 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın. Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Zonguldak) bakanlığı temsil eden ve onun görevlerini yerine getiren Bölge Çalışma müdürlükleri vardır.

Çalışma Bakanları

Dr. Sadi Irmak (7 haziran 1945), Tahsin Bekir Balta (5 eylül 1947), Reşat Şemsettin Sirer (16 ocak 1949), Haşan Polatkan (2 mayıs 1950), Hulûsi Köymen (22 aralık 1950), Nuri özsan (9 mart 1951), Samet Agaoğlu (5 kasım 1952), Hayrettin Erkmen (9 nisan 1953), Mümtaz Tarhan (9 aralık 1955), Hayrettin Erkmen (25 kasım 1957), Haluk Şaman (11 haziran 1959), Cahit Talaş (28 mayıs 1960), Raşit Beşerler (5 eylül 1960), Ahmet Tahtakılıç (6 ocak 1961), Cahit Talaş (3 mart 1961), Bülent Ecevit (20 kasım 1961), İhsan Sabri Çağlayangil (21 şubat 1965), Ali Naili Erdem (27 ekim 1965), Turgut Toker (15 mart 1970).

Bir cevap yazın