Çalışma Belgesi Nedir | Genel Hukuk Bilgisi |

Çalışma Belgesi Hakkında Bilgi,Çalışma Karnesi Nedir,Bu belge, sigortalı işçinin gerek kurum sağlık kuruluşlarına, gerek kurumla anlaşmalı başka sağlık kurumlarına başvurduğunda, kendine yapılacak yardım ve ödeneklerin hesaplanmasında esas alınır.

Çalışma Belgesi

Muayene belgesinde yazılı bilgilerin gerçeğe uymadığı sabit olursa, bu yüzden Sosyal Sigortalar kurumunun uğradığı zarardan işveren sorumludur.

Ayrıca, Sosyal Sigortaların kavramı dışında kaldıkları halde, ya topluluk sigortası yoluyla Sosyal Sigortalar kurumuna bağlananlar (avukatlar) veya yardımlaşma sandıkları veya işçi ve müstahdemler yararına kurulmuş vakıflar aracılığıyla özel veya yarı resmi biçimde sigortalı olan kişilerin (bankalar personeli, Ziraat bankası mensupları yardımlaşma statüsüne dahil olanlar v.b.) taşıdıkları sağlık karneleri vardır (Sosyal Sigortalar kn. md. 90; 1136 Sayılı Avukatlık kanunu. Avukatlar için Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Topluluk Sigortası sözleşmesi).

Bir cevap yazın