Çam Dağı,Özellikleri | Ansiklopedik Bilgi |

Çam dağı nerede,Çam dağı rakım,Çam dağı sakarya,Çamdağı – Sakarya,Özellikleri,Marmara bölgesi-Batı Karadeniz bölümü sınırı üzerinde, Adapazarı ovasının kuzeydoğusunda (Hendek kuzeyinde), basık bir dağ (800 m) Bu yükselti doğuya doğru artar ve Fındıklıtepede 900 m.’ye ulaşır.

Orman ve çalılıklarla örtülü bu dağ kütlesinde Maden Tetkik ve Arama enstitüsünün 1939’dan beri yürüttüğü araştırmalar sonucunda oranı orta değerde, saklacı bol olan demir yatakları bulundu. Henüz işletilmemektedir.

Dağın kuzey kesiminde de kurşun-çinko görüntülerine rastlanır.

Balı yörenin önemli bir gelir kaynağı ve lezzetidir.

Çam Dağı üzerinde Selman Dede türbesi bulunur.

Hendek’i Kocaali ve Karasu ilçelerine bağlayan karayolu Çam Dağı üzerinden geçer.

Bir cevap yazın