Çamaltı Tuzlası,Özellikleri

Çamaltı Tuzlası,Özellikleri,Türkiye’nin en büyük tuz üretim merkezi.

Çamaltı Tuzlası Tarihi

Gediz’in 1886’dan sonra açılan kanalla döküldüğü yerin güneyinde, Menemen ovasının batı kıyısında kurulmuştur. Deniz suyu önce biriktirme havuzlarına (abdan), oradan buharlaşma havuzlarına (tava) alınır.

İlk yoğunlaşma sırasında kalsiyum sülfatı billûrlaşarak ayrılır.

Buharlaşma sonunda sodyum klorürü çökelir.

Tavalardan çekilen tuzlar dekovillerle taşınır, elevatörlerle yığın haline konulur, tuzlu sular motorlu tulumbalarla tavadan tavaya aktarılır.

Ayrıca yıkama yerleri, kurutma fırınları, öğütme değirmenleri bulunur.

Türkiye’nin 600 000 tona varan yıllık tuz üretiminin beşte üçüne yakınını Çamaltı tuzlası verir ve bu tuzun bir kısmı da başka ülkelere satılır.

Bunun dışında 205 kuş türünü içinde barındıran İzmir Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı da Çamaltı Tuzlası içinde yer alır.

Bir cevap yazın