Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Canberdi Gazali Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Canberdi Gazali Kimdir,Hayatı ,Mısır memlûk kumandanı, Osmanlıların ilk Şam valisi (öl. 1521).

Memlûk sultanı Melik Eşref Kayıtbay’ın azatlı kölelerinden ve son memlûk hükümdarı Tomanbay’ın nüfuzlu beylerindendi.

Mısır’a doğru ilerleyen sadrazam Sinan Paşa emrindeki kuvvetlerin karşısına Gazze valisi olarak çıktı, fakat Han Yunus’ta yenilerek geri çekildi (1516).

Canberdi Gazali İsyanı

Daha sonra osmanlı hükümdarının hizmetine girdi, Yavuz Sultan Selim geri dönerken Şam’a Canberdi Gazali’yi beylerbeyi olarak tayin etti (1518).

Ona ayrıca Kudüs ve Gazze sancakları da ilave olarak verildi.

Yavuz Sultan Selim’in ölümünü duyunca «Melik Eşref» unvanıyla hükümdarlığını ilan ederek adına hutbe okuttu ve para bastırdı.

Mısır beylerbeyi Hayır Bay’a ve Şah İsmail’e işbirliği teklif etti.

Hayır Bay Osmanlı devletine sadık kalarak onun teşebbüslerini devlete haber verdi. Canberdi Gazali Halep üzerine yürüdü, fakat şehri ele geçiremedi.

Dülkadir beyi Şehsüvarzade Ali Bey, Halep önünde onu yenilgiye uğrattı (ocak 1521) sonra Halep beylerbeyi Karaca Ahmed Paşa ile beraber kovalayarak İkinci defa yendi.

Arkadan yetişen üçüncü vezir Ferhad Paşa da son bir çarpışmada Canberdi Gazali’yi bir daha yendi, basını da kesip İstanbul’a gönderdi.

Bir yanıt yazın